Ενημερωτικό με Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκά Νέα στο Email σου κάθε Παρασκευή!

🎓 🔖 my.aegean.gr/newsletter

Δες περισσότερα στο forum topic:
my.aegean.gr/web/ftopicp-34210

Μια εθελοντική προσπάθεια για όλες και όλους.

✉ 🎓 Μίνι με Ημερίδες - Συνέδρια - Νέα απευθείας στο Email σου
κάθε Παρασκευή! Μια εθελοντική προσπάθεια μίνι-ενημερώσεων.

Δες περισσότερα στο forum topic
my.aegean.gr/web/ftopicp-34210

Το προφίλ @GRacademia ανα-κοινοποιεί μικρά νέα σχετικά με Ημερίδες -
Συνέδρια - Ακαδημαϊκές εκδηλώσεις.

Κρατείται συγχρονισμένο αρχείο όπως στη ροή του αντίστοιχου στο

Scholar Social

Scholar Social is a microblogging platform for researchers, grad students, librarians, archivists, undergrads, academically inclined high schoolers, educators of all levels, journal editors, research assistants, professors, administrators—anyone involved in academia who is willing to engage with others respectfully.